Werkgroep Heusdenhouts Historie

werkgroep Heusdenhouts Historie, deel van heemkundekring Paulus van Daesdonck, belichten we steeds de historische identiteit van Heusdenhout. Het heem van die kring omvat de voormalige gemeente Ginneken en Bavel, waarin de kernen Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout. Op zaterdag 28 en zondag 29 januari a.s. houden we een fototentoonstelling over het voormalige kapeldorp … Lees verder

Algemene bewonersvergadering 11 januari 2017

Aan de wijkbewoner(s) van Heusdenhout Datum: 27 december 2016 Onderwerp: algemene bewonersvergadering 11 januari 2017 Geachte heer/ mevrouw, Tijdens de laatste algemene bewonersvergadering van 18 oktober jl. hebben we met de aanwezige bewoners afgesproken om vanaf 2017 ook themagerichte bijeenkomsten te gaan organiseren. Daarom nodigen wij u graag uit voor het bijwonen van de algemene … Lees verder

Bingo in Centrum ’t Houwke

Bingo mee op maandag 12 december in Centrum ‘t Houwke. Er zijn leuke prijzen te winnen. De zaal gaat open vanaf 13.30 uur en de bingo start om 14.00 uur. Bingokaarten € 3,30 (zes rondes). Afsluiting met een loterij.

Schaken in ‘t Houwke

Op maandag 12 december komt Schaakvereniging De Stille Kracht van 19.00 tot 22.00 bij elkaar in Centrum ’t Houwke. Iedereen, die graag wil schaken, is van harte welkom om te komen kijken en een partijtje mee te spelen.

Open podium in ’t Houwke

Op zondag 4 december van 14.00 tot 16.30 uur open podium in ’t Houwke. Deze middag is er plaats voor uiteenlopende acts, zoals theater, poëzie, cabaret, dans en muziek. Presentatie door Deborah Jacobs. Vooraf aanmelden via: dbmuziek@gmail.com Zowel de deelname als de entree is gratis.