Werkgroep Heusdenhouts Historie

werkgroep Heusdenhouts Historie, deel van heemkundekring Paulus van Daesdonck, belichten we steeds de historische identiteit van Heusdenhout.

Het heem van die kring omvat de voormalige gemeente Ginneken en Bavel, waarin de kernen Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout.

Op zaterdag 28 en zondag 29 januari a.s. houden we een fototentoonstelling over het voormalige kapeldorp Heusdenhout.
De tentoonstelling vindt plaats in De Koffiemolen aan het Pels Rijckenpark (vroeger behoorde dit gebied ook tot Heusdenhout).

De openingstijden zijn beide dagen van 13.00 tot 16.30 uur.

De toegang is gratis.

Algemene bewonersvergadering 11 januari 2017

Aan de wijkbewoner(s) van Heusdenhout

Datum: 27 december 2016

Onderwerp: algemene bewonersvergadering 11 januari 2017

Geachte heer/ mevrouw,

Tijdens de laatste algemene bewonersvergadering van 18 oktober jl. hebben we met de aanwezige bewoners afgesproken om vanaf 2017 ook themagerichte bijeenkomsten te gaan organiseren.

Daarom nodigen wij u graag uit voor het bijwonen van de algemene bewonersvergadering op woensdag 11 januari 2017 in Centrum ‘t Houwke, Grote Houw 227. Aanvang 20.00 uur.

Het thema voor deze bijeenkomst betreft zendmasten op hoogbouw in relatie tot gezondheid. Daarvoor is door het bestuur en de algemene bewonersvergadering gekozen omdat sommige wijkbewoners gezondheidszorgen hebben geuit over zendmasten. De voorlichting over dit onderwerp wordt verzorgd door mw. M. van Ballegooij, adviseur Milieu & Gezondheid bij de GGD’en in Brabant. Daarnaast is er ruimschoots de gelegenheid om vragen over gezondheid te stellen.

We sluiten deze avond af met een korte terugblik op 2016 en een doorkijk naar 2017.

Wij zien en spreken u graag op 11 januari aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Rien Brans

Voorzitter wijkraad Heusdenhout.