Spreekuren wijkraad Heusdenhout

Na de laatste bestuursvergadering van de wijkraad Heusdenhout is er door de geringe opkomt van bewoners op het spreekuur voor gekozen om vanaf 1 mei te stoppen met het houden van het vrije inloopspreekuur inĀ ’t Houwke.

Het laatste spreekuur zal worden gehouden op:
26-04-2017 van 1330 – 1500