Aanvulling afspraken bewonersbijeenkomst Kemelstede 20 oktober

Beste bewoners van Kemelstede 201-259 en andere belanghebbenden,

Even over de waarschuwingen van afgelopen vrijdag

Ik heb mijn mensen bewust nog de waarschuwingen uit laten schrijven omdat we hier toe verplicht zijn.

Dit is een signaal dat we tegemoetkomen aan het handhavingsverzoek. Dit om te voorkomen dat we als gemeente geen verwijt krijgen geen uitvoering te willen geven aan dit handhavingsverzoek.

E.e.a. heb ik donderdagavond ook uitgelegd, wellicht ben ik niet geheel duidelijk geweest.

Mijn excuus daarvoor.

Omdat we nu een traject gestart zijn om naar een oplossing te werken, die wellicht handhaving overbodig maakt moeten we juridisch bekijken wat dit gaat betekenen t.a.v. het handhavend optreden n.a.v. het handhavingsverzoek.

Dit betekent dus niet dat we  1 november  (dit is het einde van de waarschuwingsperiode) direct op de stoep staan om echte bekeuringen uit te gaan schrijven.

Wanneer dit wel zal zijn , kan ik op dit moment niet zeggen, maar uiteraard worden jullie tijdig op de hoogte gesteld als juridisch duidelijk is hoe we met deze situatie moeten omgaan.

 Ik hoop dat hiermee voorlopig de onrust even is geweken.

Met vriendelijke groet,

Mike Claasz Coockson
Beleidsadviseur kwaliteitszorg

Directie Dienstverlening
Afdeling Toezicht & Handhaving

Volg ons ook op Facebook of mail onze voorzitter: