Alle berichten van admin

Algemene bewonersvergadering 11 januari 2017

Aan de wijkbewoner(s) van Heusdenhout

Datum: 27 december 2016

Onderwerp: algemene bewonersvergadering 11 januari 2017

Geachte heer/ mevrouw,

Tijdens de laatste algemene bewonersvergadering van 18 oktober jl. hebben we met de aanwezige bewoners afgesproken om vanaf 2017 ook themagerichte bijeenkomsten te gaan organiseren.

Daarom nodigen wij u graag uit voor het bijwonen van de algemene bewonersvergadering op woensdag 11 januari 2017 in Centrum ‘t Houwke, Grote Houw 227. Aanvang 20.00 uur.

Het thema voor deze bijeenkomst betreft zendmasten op hoogbouw in relatie tot gezondheid. Daarvoor is door het bestuur en de algemene bewonersvergadering gekozen omdat sommige wijkbewoners gezondheidszorgen hebben geuit over zendmasten. De voorlichting over dit onderwerp wordt verzorgd door mw. M. van Ballegooij, adviseur Milieu & Gezondheid bij de GGD’en in Brabant. Daarnaast is er ruimschoots de gelegenheid om vragen over gezondheid te stellen.

We sluiten deze avond af met een korte terugblik op 2016 en een doorkijk naar 2017.

Wij zien en spreken u graag op 11 januari aanstaande.

Met vriendelijke groet,

Rien Brans

Voorzitter wijkraad Heusdenhout.

8-weekse 50+ training ‘Een jonger brein’ in ’t Houwke

Op maandag 9 januari 2017 start in ’t Houwke een 8-weekse 50+ training ‘Een jonger brein’ in ‘t Houwke .

Een verjongingskuur voor de hersens, met interactieve bijeenkomsten voor 50+ over o.a. omgaan met stress, stoppen met piekeren, invloed van medicatie.

De bijeenkomsten beginnen om 10.00 uur tot 11.00 uur.

Trainer: NIP-psychologe Geeta Khoenkhoen MSc.

Voor info en aanmelding: (076) 889 68 00 of info@psychologiepraktijkivo.nl.

Deelname is gratis, een vrijwillige bijdrage mag.

Schaken in ‘t Houwke

schakenOp maandag 12 december komt Schaakvereniging De Stille Kracht van 19.00 tot 22.00 bij elkaar in Centrum ’t Houwke.

Iedereen, die graag wil schaken, is van harte welkom om te komen kijken en een partijtje mee te spelen.

Open podium in ’t Houwke

open-podiumOp zondag 4 december van 14.00 tot 16.30 uur open podium in ’t Houwke. Deze middag is er plaats voor uiteenlopende acts, zoals theater, poëzie, cabaret, dans en muziek.

Presentatie door Deborah Jacobs. Vooraf aanmelden via: dbmuziek@gmail.com

Zowel de deelname als de entree is gratis.

Wijkraad Heusdenhout werkt samen met wijkbewoners aan leefbaarheid.

Wonen, leven en werken in een fijne en groene wijk. Daar willen wij als wijkraad graag een bijdrage aan leveren. Dit kunnen wij echter niet alleen. Voorwaarde hiervoor is dat de wijkbewoners ons helpen. Alleen door samen de handen uit de mouwen te steken kunnen we de wijk leefbaar houden. Het is een mooie wijk en dat moet vooral zo blijven. Een simpele hand en spandienst van u als wijkbewoner kan ons verder helpen bij het uitvoeren van de verschillende taken die op ons afkomen.

Door gesprekken met verschillende mensen bij gemeente, wijkraden, wijkbewoners, en maatschappelijke organisaties, is er een aardig beeld ontstaan van zaken waarop we ons samen met u als wijkbewoner kunnen en moeten richten, namelijk:

belangenbehartiging van de bewoners in de wijk. Het bevorderen van een optimaal leefklimaat is hierbij leidend;

eigen verantwoordelijkheid, c.q. zelfwerkzaamheid van en door participerende bewoners dient hierbij voorop te staan;

het ondersteunen en bevorderen van een goede samenwerking tussen en met diverse groepen in de wijk;

proactieve contacten onderhouden met lokale overheid, maatschappelijke instanties, politiek en wijkpartners;

De wijkraad verzamelt informatie over het woon- en leefklimaat in de wijk en informeert wijkbewoners en gemeente over zaken die de wijk aangaan. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de eigen website, regionale pers en huis- aan huisbladen en netwerk.

Samen met de wijk een wijkplan maken (leven, wonen, werken in een groene en fijne wijk).

De wijkraad brengt gevraagd en ongevraagd de mening van bewoners over bij maatschappelijke partners en/of beleidsmakers.

Spreekuur.

Wij willen graag met wijkbewoners in contact komen. Wat leeft er zo al in de wijk en wat vinden wijkbewoners belangrijk!

Daarom starten we met ingang van woensdag 30 november 2016 met een spreekuur;

iedere laatste woensdagmiddag van de maand, van 13.30 tot 15.00 uur;

iedere 1e woensdagavond van de maand, van 19.30 uur tot 21.00 uur.

Op deze wijze heeft iedereen de gelegenheid om de wijkraad persoonlijk te spreken. De spreekuren worden gehouden in t’Houwke, Grote Houw 227, Heusdenhout, Breda.

Bij het woensdagmiddagspreekuur zal ook regelmatig iemand van de gemeente aanschuiven.

Themabijeenkomsten.

In 2017 starten we met themabijeenkomsten.

Aan de wijk vragen wij om onderwerpen voor thema’s aan ons kenbaar te maken. Hebt u een onderwerp waarvan u vindt dat dit aandacht nodig heeft? Laat het ons weten en we kijken samen met u of we er een geschikt thema van kunnen maken. De 1e themabijeenkomst staat gepland voor woensdagavond 11 januari 2017, van 20.00 uur tot 21.30 uur in ’t Houwke. Hierover zullen wij nog nader informeren.

Contact

Hoe komt u met ons in contact?

Natuurlijk houden we de algemene bewonersvergaderingen aan. De eerstvolgende is 11 januari 2017. Bent u bij ons bekend? Dan ontvangt u hiervoor u een uitnodiging met agenda en verslag van de algemene bewonersvergadering van 18 oktober 2016. Zo niet, raadpleeg dan medio december 2016 de Bredase Bode en het Stadsblad.

Daarnaast publiceren wij in het Heusdenhout nieuws, onze website en lokaal dagblad BN de Stem.

Contactgegevens Wijkraad Heusdenhout
Bergschot 310
4817 PG Breda
Website: www.heusdenhout.nl
E mail : wijkraad@heusdenhout.nl

Heusdenhout Nieuws
nieuws@heusdenhout.nl