Alle berichten van Wijkraad

Hulp bij boodschappen

“Mensen vinden het fijn dat zij er zelf op uit kunnen blijven gaan, zo lang het kan”, zegt vrijwilliger Angelique. “Ik heb twee vaste ‘klanten’ uit de buurt die ik help met de boodschappen in huis halen. Ik doe dat op de zaterdagen, want ik werk zelf full-time. Fijn om te doen naast mijn vaste werk: ontspannend en ik kan flexibel afspraken maken.”

“Eens in de twee weken ga ik met een mevrouw uit het Westerpark, met de rollator of rolstoel in de auto, naar de markt of supermarkt. En met een andere dame uit Princenhage ga ik wekelijks samen naar Albert Heijn. Zij loopt wat moeilijk en gaat graag met iemand samen boodschappen doen.
Zij maakt zelf haar lijstje en weet precies wat ze wil hebben. De winkel is voor haar met rollator net op loopafstand. Ze vindt het prettig zelf de producten in de winkel te bekijken of samen iets nieuws te ontdekken. ‘Zo blijf ik erbij betrokken’, zei ze laatst.

Ik leer er zelf ook van
We doen alles in een rustig tempo. En als we soms erna koffie drinken is er veel te praten. Zo bleek dat we gemeenschappelijke herinneringen hadden aan de camping van mijn grootouders waar zij ook kwam. Ze vertelde me allerlei over vroeger. En mijn huidige zwangerschap interesseert haar: kan ik ook mijn verhaal kwijt!
Laatst zegde de andere dame af, omdat ze ziek was. Ik ging tussendoor toch maar even langs om te kijken hoe het gaat. Zo kon ik één van de kinderen inseinen voor wat extra hulp. Het is zinvol werk en ik leer er zelf ook van.”

Wilt u ook vrijwilliger worden en op deze manier voor mensen iets betekenen?

Mail rienpeeters@begintbijjou.nl of bel (076) 525 15 00.www.wijbegintbijjou.nl

Wilt u niet wekelijks, maar wel af en toe een boodschap doen voor iemand? Dat kan ook, als ‘Vriend van WIJ’. Mail naar nellydegraauw@begintbijjou.nl of bel (076) 525 15 00.
www.vriendenvanwij.nl

 

Zorg voor elkaar Breda

Voor hulp en zorg in Breda

Heeft u hulp of zorg nodig? Of heeft u een vraag? Dan kunt u vanaf 1 januari 2015 terecht bij Zorg voor elkaar Breda. Hierin werken vele vrijwilligers en professionals van maatschappelijke organisaties en Gemeente Breda samen. Dat is prettig, zeker nu er het een en ander verandert in de zorg.
Misschien kunt u tijdelijk een steuntje in de rug gebruiken. Of u heeft langdurige zorg nodig.  Zorg voor elkaar Breda kunt u bereiken via de website, telefonisch en binnenkort ook in de wijk.

Hoe werkt het?
Zelf kunt u veel informatie vinden over hulp in uw wijk via de website www.zorgvoorelkaarbreda.nl.Wilt u liever iemand spreken? Sommige vragen kunnen we direct telefonisch beantwoorden, bijvoorbeeld als het gaat om hulp van vrijwilligers bij een klusje of vervoer. Voor andere vragen kunt u een afspraak maken voor een gesprek, bijvoorbeeld aan de keukentafel bij u thuis. Zo’n gesprek kost u niets.
U geeft aan wat u zelf kunt en welke extra hulp u nodig heeft. Tijdens het gesprek komt aan bod waar u die kunt vinden. Dat kan zijn bij familie of buren. Ook vrijwilligers kunnen bijspringen of u vraagt hulp van een professional. Denk bijvoorbeeld aan een wijkverpleegkundige of maatschappelijk werker. Ook voor huishoudelijke hulp en hulp vanuit de Wmo kunt u bij ons terecht.

Voor welke hulp?
Bij Zorg voor elkaar Breda kunt u met allerlei vragen terecht. Een paar voorbeelden:U heeft een beperking; u wilt zoveel mogelijk zelf blijven doen, maar u heeft daarbij wel ondersteuning nodig. Misschien wilt u wat vaker een dag tussen de mensen zijn. U heeft schulden. Ook voor hulp vanuit de Wmo in en om het huis kunt u terecht. Of als u de dagelijkse verzorging van uw partner niet meer volhoudt. Bel of mail ons!

Goede zorg doen we samen
Zorg voor elkaar Breda, tel: (076)525 15 15 (maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur), e-mail:samen@zorgvoorelkaarbreda.nl

www.zorgvoorelkaarbreda.nl