fietsstraat Heusdenhoutsestraat.

Op 12 juli 2016 heeft de consultatie plaatsgevonden en is het Voorlopig Ontwerp van de fietsstraat gedeeld met belangstellenden.

De commentaarnota was (mede) leidend voor de uitwerking van het Definitief Ontwerp en de werkvoorbereidingsfase.
Inmiddels staan we aan de vooravond van de realisatiefase.
In onderstaande geef ik uitleg over de werkzaamheden van het
werk.
De gemeente verspreidt deze of komende week het Bredabericht op de adressen zoals destijds met de consultatie is gebeurd.

Daarnaast plaatst de gemeente een tweetal bouwborden aan de zijde Heerbaan en rotonde Hoogeind, hierop staat ook de subsidieverstrekker vermeldt.

Ook de omleidingsroute (fase 1A) wordt tijdig geplaatst door de gemeente.

Aannemer Heijmans Wegen (regio zuid-west) gaat het werk starten op maandag 24 april. Het werk wordt beëindigd op vrijdag 30 juni 2017.

De uitvoering wordt in fasen doorlopen:

Fase 1A: van Heerbaan tot Weilustlaan
Fase 1B: van Weilustlaan tot Lage Kant
Fase 2: Van Lage Kant tot rotonde Hooghout

Er wordt pas gestart met de werkzaamheden in een fase, wanneer de vorige fase is afgerond. Een en ander met uitzondering van de deklaag van het asfalt, deze dient in één fase te worden aangebracht.

Voor de volledigheid stuur ik  u het Definitief Ontwerp mee (zie bijlage). Let wel: kleine afwijkingen zijn niet verwerkt op de tekening, maar verwerkt in het bestek. De kiss & ride strook ter hoogte van bss de Tweesprong Dubbelwijs is bijvoorbeeld langer geworden dan op tekening staat vermeld.

Klik hier om naar de afbeelding van het overzicht van de Heusdenhoutsestraat deel 1 te gaan

klik hier om naar de afbeelding van het overzicht van de Heusdenhoutsestraat deel 2 te gaan

Volg ons ook op Facebook of mail onze voorzitter: