Heeft u een goed idee voor uw buurt of wijk?

En wilt u daarmee echt aan de slag? Meldt u dan bij het wijkplatform in uw wijk.

Het wijkplatform biedt ondersteuning en adviseert de Gemeente over goede ideeën die de wijk socialer en leefbaarder maken. Met een positief advies van het wijkplatform kunt u bij de Gemeente subsidie krijgen voor uw activiteit.

Dus heeft u met uw buurtbewoners of met uw vereniging een idee waar de wijk nog gezelliger, zorgzamer of socialer van wordt, maak er dan nu werk van en leg contact met het wijkplatform.

Aan wat voor ideeën u kan denken? Het kan van alles zijn. Bijvoorbeeld het opzetten van een eetpunt voor en door bewoners, het organiseren van activiteiten voor de jeugd of voor de ouderen in de wijk, een wijktheatervoorstelling, een zeskamp, een straatspeeldag, het opzetten van een vrijwillige hulp / klussendienst  etc etc. Je kan van alles bedenken. Alleen straat- en buurtfeesten en barbecues zijn van deze regeling uitgesloten.

Bij het wijkplatform wordt uw idee samen met u besproken en wordt gekeken wat er nodig is om het te realiseren. Dat kan zijn het beschikbaar stellen van materiaal, een ruimte of een subsidiebedrag. Of misschien kunnen we u in contact brengen met professionals, ondernemers of andere partijen in de wijk die een bijdrage kunnen leveren aan uw idee. Veel is mogelijk.

Dus heeft u een goed idee voor uw wijk en wilt u daar werk van maken dan kunt u zich contact opnemen met het wijkplatform van uw wijk.

Voor het wijkplatform zelf zoeken we ook nog betrokken wijkbewoners die het leuk vinden om over de ingebrachte initiatieven in hun wijk mee te praten en te denken. Als u daarin interesse heeft of als u wat meer informatie wil over het wijkplatform, kunt u zich ook melden bij het secretariaat van het wijkplatform.

Contactgegevens wijkplatform:

Email:  elo.riemens@breda.nl. U kunt ook bellen: 076 – 529 9433

Volg ons ook op Facebook of mail onze voorzitter: