In memoriam

Corné Kriesels

Vele Heusdenhouters zullen zich Corné Kriesels nog goed kunnen herinneren. Een hartelijke man die zich vol overgave inzette voor onze wijk.

Corné is drieënhalf jaar lang voorzitter geweest van Wijkraad Heusdenhout (2010-2013). Op sportief gebied heeft hij Heusdenhout op de kaart gezet als voorzitter van de Ronde van Heusdenhout (2013-2015). Corné heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van de nieuwe fietsenstalling bij KBS Weilust. Door deze aan de zijkant van de school te plaatsen is de verkeersveiligheid enorm toegenomen.

Corné was al jarenlang werkzaam bij de gemeente. Eerst in Breda, later in Zundert en Steenbergen. Hij bleef echter ook hovenier in hart en nieren en verzorgde in zijn vrije tijd veel tuinen in Heusdenhout.

Corné stond positief in het leven en hield van een bakkie koffie en een Palmpje op zijn tijd. Hij was altijd behulpzaam naar anderen toe.

Een klein jaar geleden verhuisde Corné met zijn gezin naar Achtmaal, maar hield ondanks de verbouwing en zijn drukke werkzaamheden toch nog een plekje vrij in zijn hart voor Heusdenhout waar hij vele jaren gewoond heeft.

Een noodlottig ongeval is hem op 3 november fataal geworden. Hij mocht slechts 41 jaar oud worden.

Wij wensen zijn vrouw Ineke en hun kinderen Bram, Maartje en Willemijn de kracht toe dit onwerkelijke verlies een plaats te geven en met warmte, liefde en trots te kunnen terugkijken op hun echtgenoot en vader.

Volg ons ook op Facebook of mail onze voorzitter: