Juniorraad Heusdenhout

Wijkraad Heusdenhout wil de jeugd meer betrekken bij de wijk en hen daarmee een volwaardige rol geven binnen de wijk en samenleving. Het project is 1 maart jl. van start gegaan.

Dit project wordt gerealiseerd in samenwerking met gemeente Breda, KBS Weilust, OBS Tweesprong, de Fontein en Jeugdwerk Surplus welzijn. Surplus Jeugdwerk begeleidt het project met ondersteuning van twee stagiares. We gaan in eerste instantie het project met leerlingen van KBS Weilust doen. In de loop van dit jaar volgt uitbreiding naar OBS Tweesprong en de Fontein.

Projectdoelstelling is om kinderen na te laten denken over hun wijk en leefomgeving. Wie wonen er in de wijk, welke mensen hebben extra hulp of aandacht nodig?

Welke voorzieningen zijn er in de wijk maar worden ook nog gemist. Hoe kunnen wijkbewoners elkaar helpen (jong en oud), wat zijn veilige plekken in de wijk, wat speelt er in de wijk, etc.

De speerpunten binnen het project zijn:
1. Betrokkenheid
2. Verantwoordelijkheid
3. Iets voor een ander betekenen
4. Bewustwording van je leefomgeving en wat jij voor een ander kan betekenen

Over het verdere verloop en resultaten van dit mooie project blijven wij u verder informeren via onze website, Facebook en de regionale/ lokale pers.

Volg ons ook op Facebook of mail onze voorzitter: