Juniorraad samen maken we de wijk

Project Samen maken we de Wijk:
Wijkraad Heusdenhout vindt dat de jeugd in Heusdenhout een actieve rol moet krijgen bij inrichting, instandhouding en beheer van de wijk. Wat ontbreekt er in hun ogen- wat is goed en wat kan beter. We laten merken dat we de jeugd serieus nemen als gebruiker en inwoner van de wijk.

Doel:
Jeugdige wijkbewoners raken betrokken bij hun wijk en worden gehoord. Als zij nu een volwaardige rol in de wijk geven, willen ze op volwassen leeftijd wonen, leven en werken in de wijk Heusdenhout

Jong en oud slaan de handen ineen:
Via de jeugd komen we in contact met ouders. Ouders worden door hun kinderen geënthousiasmeerd om actief deel te nemen aan de samenleving in de wijk. Ouders merken dat we iets doen voor hun kinderen en waarderen dat. Zo raken meer mensen vertrouwd met onze wijk en willen er voor elkaar zijn. Jongeren ontmoeten ouderen en ouderen ontmoeten jongeren. De wijk(raad) verbindt hen met elkaar.

De wijk blijft sterk omdat veel wijkbewoners samen bezig zijn met sociale cohesie en leefbaarheid op straat- en buurtniveau. Alles gericht op verbetering/ in stand houding van kwaliteit van de samenleving in de straat, buurt en wijk. Door een sterk participerende rol van alle betrokkenen in de wijk wordt Buurtkracht een feit.

De wijkraad heeft hierbij een initiërende, faciliterende en ondersteunende rol.

Werkwijze:
Zoals gezegd geven we de jeugd een volwaardige rol in de samenleving van de wijk. Hiervoor formeren we een junior wijkraad. De juniorraad wordt geïnstalleerd door de verantwoordelijke wethouder. Wijkraad en de juniorraad werken samen aan de leefbaarheid in wijk.

Projectdoelstelling:
Te weten komen hoe kinderen over de wijk denken en wat zij zouden willen veranderen/ verbeteren of behouden:

 • Kinderen vertrouwd maken met hun wijk;
 • Kinderen leren wat zij zelf kunnen doen om de wijk te verbeteren;
 • Jong en oud wordt met elkaar verbonden en zijn er voor elkaar.

De projectdoelstelling wordt uitgewerkt in een smart projectplan met concrete acties en een korte resultatenmatrix. Voordeel hiervan is dat duidelijk wordt welke acties moeten worden gedaan en door wie. De matrix is flexibel en kan op elk moment worden aangepast aan de actuele omstandigheden.
Bij ieder project komt aardig wat voorwerk en onderzoek kijken. We beperken ons voorlopig tot de ontwikkelfase.

Ontwikkelfase:
In de ontwikkel- en onderzoeksfasefase gaan betrokken partijen met elkaar in gesprek om draagvlak en haalbaarheid van dit plan vast te stellen. Bij voldoende draagvlak kan er worden doorgepakt naar de uitvoerende fase.

Deelnemers:

 • Junior wijkbewoners/ wijkbewoners;
 • Kbs Weilust (Kees van Sprundel);
 • Gemeente Breda (E. Riemens);
 • Wijkagent;
 • Ondernemers Bisschopshoeve;
 • Studenten AVANS Hogeschool;
 • Wijkraad Heusdenhout.
 • Esther Nagtzaam Jeugdwerker Surplus

Tot slot:
Uit een korte verkenning mag worden geconcludeerd dat er interesse en belangstelling is bij verschillende mensen. Ook blijkt hieruit dat het initiatief wordt gewaardeerd. Op basis hiervan gaan KBS Weilust, gemeente Breda, en Wijkraad met elkaar in gesprek om een basis te vormen en afspraken te maken over hoe dan verder.

Volg ons ook op Facebook of mail onze voorzitter: