Nieuw bericht

Daar zijn wij weer met een nieuw bericht.

Op dit moment moeten er in overdrachtelijke zin nog enkele zaken worden geregeld over onze website. Wijzigingen en nieuwtjes op de website van Heusdenhout zelf te plaatsen, kan nu even niet, maar daar wordt aangewerkt.

Tot die tijd zullen wij u via deze pagina op de hoogte houden van de ontwikkelingen en nieuwe dingen die spelen binnen onze wijk.

Het is bekend. De Heerbaan loopt als een rode draad door onze wijk, letterlijk en figuurlijk. Als wijkraad schenken we hier aandacht aan en willen passende oplossingen om de onveilige situatie hierin te verbeteren. Een lange termijn oplossing die past bij de komende 20 jaar.
Enkele weken geleden heeft de SP Breda een actiemoment gehouden rondom de Heerbaan. Daarnaast konden wijkbewoners hun mening via een enquête kenbaar maken. In het algemeen kan worden gesteld dat wijkbewoners ervaren dat auto’s niet altijd stoppen voor de oversteekplaatsen, rijden door rood licht bij de beveiligde oversteekplaats bij KBS Weilust en de 50 KM snelheid limiet aan hun laars lappen. Tel daarbij op, de hoogst gevaarlijke situatie bij het kruispunt Heerbaan/ Bisschopshoeve, dan is het duidelijk dat veel wijkbewoners dit als uiterst onveilig en onprettig ervaren.
Kortom: veel wijkbewoners zijn het zat en eisen passende maatregelen.

Dinsdag 28-11-2017 is er nog een korte bijeenkomst geweest waarbij de SP de bevindingen uit de enquête aan de wijkbewoners presenteerde. Ook wij zijn daar geweest om kennis te nemen van alle bevindingen. Alhoewel de opkomst laag was, zijn er wel goede ideeën geschetst, die de Heerbaan veiliger zouden kunnen maken. Een tweetal zaken sprong hieruit:

1.Aanpak van de kruising Heerbaan/ Bisschopshoeve door aanleg van een rotonde en de Heerbaan in zijn geheel autoluw maken;

2. Behoud van de huidige oversteekplaatsen/ zebrapaden;

Als wijkraad hebben wij aangegeven deze signalen al eerder te hebben ontvangen die ook zijn uitgezet bij de gemeente en enkele raadsfracties. Wij blijven dit in de nabije toekomst zeker als speerpunt bij gemeente onder de aandacht brengen door in gesprek te en naar concrete oplossingen toe te werken. Hierin trekken we ook samen op met de winkeliersvereniging en de andere maatschappelijke partners.

Hebt u vragen of opmerkingen, wij horen het graag, Want Samen Maken We Heusdenhout.

Volg ons ook op Facebook of mail onze voorzitter: