Nieuws van Wijkraad Heusdenhout

Samen maken we de Wijk, Samen maken we Heusdenhout

De laatste maanden is er vervolg gegeven aan de ingeslagen weg, namelijk werken met werkgroepen. Verschillende werkgroepen zijn actief bezig. In deze editie lichten we de laatste stand van enkele thema’s toe.

Juniorraad Heusdenhout is gestart
In het voorjaar hebben we met kinderen uit de bovenbouw van BS de Weilust een “democratiespel” gespeld. Daarin werd de kinderen gevraagd wat zij belangrijk vinden in hun wijk, hoe je daarover met elkaar in debat gaat, welke afwegingen en keuzes daarin soms gemaakt moeten en hoe daarover uiteindelijk beslissingen genomen worden. Het waren wat ons betreft hele geslaagde sessies waaraan de jeugd met veel enthousiasme deelnam en met soms hele verrassende uitkomsten.

In de vorige editie is vermeld dat verschillende kinderen zich naar aanleiding van deze sessie, zich hadden aangemeld voor een plek in de juniorraad. Daarom zijn er verkiezingen gehouden en is de eerste juniorraad Heusdenhout gevormd. Deze juniorraad is inmiddels al 2 keer bij elkaar geweest en daar willen we na de schoolvakanties graag weer verder mee doorgaan.

Bezoek aan raadszaal
Als je je inzet voor de juniorraad is het ook belangrijk om te weten hoe en waar een gemeenteraad werkt. Daarom zal de juniorraad in het najaar een werkbezoek aan de nieuwe raadszaal van Breda brengen en wellicht ook nog een werkbezoek aan de burgemeester zelf.
Ook gaan we met elkaar in gesprek om te kijken wat Heusdenhout nodig om nog gezelliger en veiliger te maken. We gaan ook proberen om met de juniorraad een concreet idee of initiatief te bedenken EN te realiseren.

Uitbreiding Juniorraad met 2e fase najaar 2018
Na de zomervakantie wordt het project ook gestart op OBS de Tweesprong en de Fontein. Bedoeling is om dan eenzelfde traject te volgen zoals bij BS de Weilust. We hopen natuurlijk dat dit ook weer enkele kinderen inspireert om deel te nemen aan de juniorraad. Mocht uw kind het leuk vinden om deel te nemen aan de juniorraad dan kunt u dat doorgeven aan Rien Brans van wijkraad Heusdenhout (voorzitterheusdenhout@ziggo.nl) of bij de directeur van uw basisschool. De juniorraad komt 1x per maand bij elkaar en de bijeenkomst duurt maximaal anderhalf uur.
Het project juniorraad is een initiatief van Wijkraad Heusdenhout en wordt ondersteund/ begeleid door Gemeente Breda en het Jeugdwerk van Surplus.

Kickoff/ start Buurpreventie Heusdenhout
23 mei jl. is er in KBS Weilust een thema avond buurtpreventie geweest. De bijeenkomst was goed bezocht. Het buurtpreventieteam heeft duidelijke uitleg gegeven over buurtpreventie en de buurtpreventie App.
Inmiddels hebben zich verschillende wijkbewoners aangemeld:
324 uit de Grote Houw en 24. Ook nu nog komen er aanmeldingen binnen.

Reden genoeg om te gaan starten met de buurtapp buurtpreventie.
De Kickoff vindt plaats op zaterdag 8 september. De aangemelde wijkbewoners ontvangen ongeveer een week vooraf, een schriftelijke uitnodiging. Bij deze happening zijn naast wijkbewoners ook aanwezig:
• Buurtbewoners
• Buurtpreventie Breda
• Gemeente Breda
• Handhaving en Wijkveiligheid (BOA’s)
• Politie
• Stichting AED Breda-Proof
• Inbraak Preventie Team
• Brandveilig Leven Breda

Verduurzaming/ bouw windturbines
Duurzaamheid is hot en steeds meer initiatieven duiken op.
Het jongste plan:
Is een initiatiefplan van de Bedrijven Investeringszone Bedrijventerreinen Breda Oost(BIZ-3BO). Het initiatief plan behelst de ontwikkeling en plaatsing van drie windturbines aan het Minervum.
De hoogte van de windturbines wordt 120 meter, inclusief rotorblad) Dit past binnen de duurzame ambities van de stad. De gemeente ondersteunt het ondernemerscollectief.

Natuurlijk roept dit vragen, vragen over geluidsbelasting maar ook over mogelijkheden van wijkbewoners om groene stroom af te nemen. Deze vragen kunnen wij niet beantwoorden.
Wel zijn wij in gesprek met BIZ-3BO om een informatiebijeenkomst te organiseren, waar deskundigen meer kunnen vertellen. Wij houden u op de hoogte.

Wijkinfo- bijeenkomst.
Er spelen verschillende wijkzaken.
Daarom willen we dit najaar een wijkinformatie- markt organiseren, waarbij u vrij in- en uit kan lopen. Dol is dat ieder wijkbewoners de kans heeft om informatie over de onderstaande onderwerpen te halen maar ook informatie uit kan wisselen.

Thema’s die hierbij worden ingezet zijn:
• Verkeersveiligheid;
• Ruimtelijke ordening;
• Bebouwing Heerbaan 222
• Aardenhoek;
• Verduurzaming industrieterrein Breda Oost;
• Veiligheid woonomgeving Buurtpreventie

Voorwaarde is wel dat er voldoende informatie voor handen moet zijn om deze bijeenkomst te kunnen organiseren.
• Beoogde deelnemers aan deze infomarkt zijn
• Gemeente Breda, wijkzaken
• Gemeente Breda, mobiliteit;
• Gemeente Breda, buurtpreventie Toezicht en Handhaving;
• Wijkraad Heusdenhout
• Verkeerswerkgroep
• Juniorraad
• Sprangers Vastgoedontwikkeling (Heerbaan 222)
• Maas Jacobs Zundert.
Wij informeren u verder over datum, tijd en locatie.

Informatievoorziening wijkraad.
Er spelen nogal wat zaken die regelmatig een update krijgen. Dit is relevante wijkinformatie, die ook snel gedeeld moet worden. Natuurlijk doen we veel via HH Nieuws, maar dit verschijnt niet maandelijks. Niet iedereen heeft BN de Stem. of ontvangt de lokale huis aan Huisbladen.

Een optie hierin is om in eigen beheer een maandelijkse Nieuws Flyer uit te geven.
We willen dit dan via een digitale versie en een papieren versie doen. Doel is om snel informatie te kunnen delen. We moeten dit nog verder uitwerken maar verwachten hiermee eind september 2018 te kunnen starten.

In de eerste nieuws Flyer wordt u in ieder geval geïnformeerd over wijkinformatiemarkt.
Natuurlijk blijven wij informatie geven via onze website. Ook HH Nieuws blijven we als informatiekanaal gebruiken.

Wilt u in de toekomst de Nieuwsflayer Wijkraad Heusdenhout digitaal ontvangen? Meldt u dan met uw e-mailadres aan op voorzitterheusdenhout@ziggo.nl. U krijgt dan onze nieuws Flyer automatisch toegestuurd.
Hebt u andere vragen of opmerkingen? Ook in dat geval kunt u reageren via voorzitterheusdenhout@ziggo.nl.

Kortom, gebruik deze mogelijkheden, zo blijft u goed geïnformeerd en betrokken bij alle wijkzaken.

Rien Brans
Voorzitter

Volg ons ook op Facebook of mail onze voorzitter: