Nominaties Chris van Faassen- vrijwilligerspenning 2015 bekend

Chris van Faassen-penning 2015
Breda, 11 november 2015 – De genomineerden voor de Chris van Faassen-penning 2015 zijn bekend. De jury koos hen uit de 56 aanmeldingen die Breda Actief ontving. Zes groepen en vijf individuen komen tijdens de feestelijke uitreiking op 11 december in Sibelicious te weten wie de bronzen Chris van Faassen-penning winnen.

Alleen het genomineerd zijn voor de vrijwilligerspenning is voor vrijwilligers vaak al een grote eer. Iedereen kon hiervoor vrijwilligers uit Breda voordragen bij Breda Actief, de stichting die de uitreiking van de Chris van Faassen-penning namens de gemeente organiseert. Dat leverde de aanmelding op van 32 individuen en 24 groepen. De jury nomineerde na grondig beraad uit de individuen (op alfabetische volgorde):
•  Lieske van den Broek – Dirven, AlleeWonen
•  Leen de Bruijn, o.a. Wijkraad Heusdenhout
•  Corrie Jansen van den Eijnden, Stichting Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout- Bavel
•  Henk Klerkx, SBC2000/ Tools to Work
•  Helma du Pont, Steungezin.nl

en uit de groepen (ook op alfabetische volgorde):
•  De vrijwilligers van het Boerderij de Pekhoeve
•  De vrijwilligers van het Brakkenfestival
•  De vrijwilligers van Democratische School Libertad Breda
•  De vrijwilligers van Mentorschap West-Brabant
•  De vrijwilligers van het Parkinson Café Breda
•  De vrijwilligers van Welkomstcomité Asielzoekers Breda

De jury heeft de nominaties bepaald en adviseert het College van burgemeester en wethouders ook over de winnaars. Op 11 december wordt bekend wie de winnaars zijn. Ook is er dit jaar weer een aanmoedigingsprijs te winnen.

Miriam Haagh, wethouder Zorg en Welzijn: ”De Gemeente Breda wil met de jaarlijkse uitreiking van de Chris van Faassen-penning de vele duizenden vrijwilligers in Breda bedanken voor hun inzet. Vrijwilligers zetten zich in voor anderen zonder daar iets voor terug te verwachten. Met de
vrijwilligerspenning laten wij zien dat hun inzet niet vanzelfsprekend is en door het college en de
inwoners van Breda zeer wordt gewaardeerd.”

Deskundige jury
De jury kwam tot deze nominaties na een uitgebreid juryberaad. Bij hun beoordeling letten ze op de volgende criteria: kwaliteit van het vrijwilligerswerk, impact op de omgeving (sneeuwbaleffect), maatschappelijk effect van het vrijwilligerswerk en de inzet (uren/tijd/ervaring) die een vrijwilliger(sgroep) toont. Ook passie, emotie en gevoel wogen mee.

Alle juryleden hebben in hun dagelijks leven veel ervaring met vrijwilligers en vrijwillige inzet. Er is  bewust gekozen voor juryleden met verschillende achtergronden, om de aanmeldingen vanuit verschillende perspectieven te kunnen beoordelen. Dit jaar bestaat de jury uit:
Christel de Baat (o.a. toernooidirecteur Breda Future),
Renee Bisschop (Vrijwilliger Scouting Sint Joris /winnaar CvF penning 2014),
Aynur Colak (actief in formulierenbrigade in Breda-Noord),
Geert Siefken (relatiemanager ABAB Accountants en Adviseurs met focus op gesubsidieerde instellingen, voorzitter netwerk De VOC en vrijwilliger bij Stichting Sacramentskerk Breda), Danny Steigerwald (Accountmanager OBI4wan en eigenaar All Round Experience),
Desiré van Veldhoven (Projectleider Wijkontwikkeling Singelveste Allewonen, bestuurslid Stichting Voedselbank Breda /winnaar groepen CvF penning 2014) en
Willem Vermeulen (winnaar CvF penning 2013, vrijwilliger HOOM, vrijwilliger IMW gedetacheerd bij gemeente Breda).

Volg ons ook op Facebook of mail onze voorzitter: