Nieuw bestuur Wijkraad Heusdenhout

Ik ben blij dat ik u kan mededelen dat er een nieuw bestuur is opgestaan voor Wijkraad Heusdenhout. Dat betekent dat de wijkraad in z’n 45e levensjaar kan blijven voortbestaan. Iets waar we trots op mogen zijn!
Het nieuwe bestuur bestaat uit vier personen: Rien Brans (voorzitter), Mark van Leeuwen (secretaris) en Inge van Duijn (penningmeester). Vrijwilliger van het Jaar 2015, Leen de Bruijn (Buitengebied en Veiligheid) blijft in zijn functie.
Het nieuwe bestuur zal tot 4 juli ad interim fungeren.
Maandag 4 juli zal tijdens een Algemene Ledenvergadering (20.00u in Wijkcentrum ’t Houwke, Grote Houw 227, Heusdenhout) na goedkeuring door de leden de officiële overdracht plaatsvinden.
U bent van harte hierbij uitgenodigd om kennis te maken met het nieuwe bestuur en afscheid te nemen van het huidige. Aftredend zijn: Ricky Zager (voorzitter), Rob van Langeveld (vicevoorzitter/penningmeester), Wilma Bondzio (secretaris/notuliste).
Ik dank u voor het in ons gestelde vertrouwen.
Contactgegevens nieuw bestuur:
Postadres: Bergschot 310, 4817 PG, Breda
Ook de postbus bij het informatiebord bij Albert Heijn Bisschopshoeve blijft gehandhaafd.
Vriendelijke groet,
Ricky Zager
Voorzitter Wijkraad Heusdenhout

BredaBreed in de lucht, platform voor community funding

Bredanaars met ideeën voor de buurt, wijk, dorp  of voor heel  Breda, maar met te weinig geld om ze uit te kunnen voeren kunnen starten met community funding. Vanaf 21 april is er BredaBreed; een platform voor community funding!
Via BredaBreed kun je een concreet idee/project zichtbaar maken op een eigen projectpagina  en krijg je de mogelijkheid geld in te zamelen om jouw idee werkelijkheid te laten worden. Als je hierbij ondersteuning nodig hebt, kun je één van de coaches inschakelen.
BredaBreed heeft 10 coaches die een opleiding tot community funder hebben gevolgd.
Wil je ondersteuning bij het uitwerken van je idee of heb je hierover vragen, mail je vragen dan naar bredabreed@gmail.com.
Bij de Vrijwilligersacademie Breda kunnen geïnteresseerden vier maal per jaar een workshop community funding volgen. De 1e training staat al gepland! Voor meer informatie check http://www.vrijwilligersacademiebreda.nl/cursusaanbod/cursus/crowdfunding-via-bredabreed-nl/
Staat jouw project hier binnenkort ook tussen? Lees meer op www.bredabreed.nl

Wijkraad Heusdenhout zoekt met spoed nieuwe bestuursleden

 

Wijkraad Heusdenhout is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden, anders dreigt na 45 jaar het doek te vallen.

Per 15 mei legt het huidige bestuur zijn functie neer. Het moment is gekomen voor nieuwe inzichten en initiatieven. Vrijwilliger van het Jaar, Leen de Bruijn (Buitengebied en Veiligheid) stelt zich herkiesbaar en dus kan het nieuwe bestuur gebruik maken van zijn enorme ervaring.

Vindt u het ook belangrijk dat u als bewoner vertegenwoordigd wordt richting gemeente? Meldt u nu aan voor een bestuursfunctie!

Het huidige bestuur zal zorg dragen voor een gedegen overdracht. En ook daarna staat u er niet helemaal alleen voor: meerdere enthousiaste en actieve Heusdenhouters hebben al te kennen gegeven voor de nodige ondersteuning te willen zorgen. Lees verder Wijkraad Heusdenhout zoekt met spoed nieuwe bestuursleden

Winnaars Chris van Faassen-penning 2015 bekend

Leen, Chris van Faassen-penning, 11 dec 2015 - kopieBreda, 11 december 2015 – Op 11 december werden tijdens een feestelijke avond de winnaars van de Chris van Faassen-penning 2015 bekend gemaakt door wethouder Miriam Haagh. Sibelicious (het horeca leerbedrijf van de NHTV) diende als podium voor de elf genomineerden. Leen de Bruijn won de penning als individu, de vrijwilligers van het Brakkenfestival waren de winnaars bij de groepen en de vrijwilligers van het Welkomstcomité Asielzoekers Breda wonnen de aanmoedigingsprijs. De uitreiking en feestavond is een uiting van dank vanuit de Gemeente Breda aan alle vrijwilligers in de stad. De organisatie van de avond lag in handen van Breda Actief.

Lees verder Winnaars Chris van Faassen-penning 2015 bekend

Nominaties Chris van Faassen- vrijwilligerspenning 2015 bekend

Chris van Faassen-penning 2015
Breda, 11 november 2015 – De genomineerden voor de Chris van Faassen-penning 2015 zijn bekend. De jury koos hen uit de 56 aanmeldingen die Breda Actief ontving. Zes groepen en vijf individuen komen tijdens de feestelijke uitreiking op 11 december in Sibelicious te weten wie de bronzen Chris van Faassen-penning winnen.

Alleen het genomineerd zijn voor de vrijwilligerspenning is voor vrijwilligers vaak al een grote eer. Iedereen kon hiervoor vrijwilligers uit Breda voordragen bij Breda Actief, de stichting die de uitreiking van de Chris van Faassen-penning namens de gemeente organiseert. Dat leverde de aanmelding op van 32 individuen en 24 groepen. De jury nomineerde na grondig beraad uit de individuen (op alfabetische volgorde):
•  Lieske van den Broek – Dirven, AlleeWonen
•  Leen de Bruijn, o.a. Wijkraad Heusdenhout
•  Corrie Jansen van den Eijnden, Stichting Vrijwillige Hulpdienst Ulvenhout- Bavel
•  Henk Klerkx, SBC2000/ Tools to Work
•  Helma du Pont, Steungezin.nl
Lees verder Nominaties Chris van Faassen- vrijwilligerspenning 2015 bekend

Bibliotheek Zuidoost wegens verbouwing tijdelijk gesloten

Van donderdag 29 oktober tot en met dinsdag 8 december is Bibliotheek Zuidoost tijdelijk gesloten vanwege een verbouwing. De verbouwing is onderdeel van de Bibliotheek van de Toekomst. De Bibliotheek Zuidoost wordt getransformeerd naar een stadsdeelbibliotheek die het zuidelijke deel van Breda gaat bedienen. Vanaf woensdag 9 december bent u weer van harte welkom in onze vernieuwde Bibliotheek Zuid.

Lenen & terugbrengen
Voor boeken en materialen die tot de sluiting in Bibliotheek Zuidoost worden uitgeleend, wordt de leentermijn automatisch verlengd tot begin januari 2016. Tijdens de verbouwing zijn de dichtstbijzijnde bibliotheken: Bibliotheek Brabantpark en Bibliotheek Centrum. Of maak gebruik van onze Haal- en Brengpunten in Bavel en Ulvenhout. Kijk voor actuele openingstijden op www.bibliotheekbreda.nl.

Lees verder Bibliotheek Zuidoost wegens verbouwing tijdelijk gesloten

Vooraankondiging rooien van 6 bomen aan de Wilderen

De gemeente is van plan om in het najaar 6 bomen te rooien aan de Wilderen, ter hoogte van huisnummer 119. De bomen veroorzaken flinke wortelopdruk in de omliggende bestrating, waardoor onveilige situaties kunnen ontstaan.

Wat gaat er gebeuren
De bomen moeten wijken vanwege ernstige wortelopdruk. Dit komt, omdat de bomen in het verleden in te krappe groeiplaatsen geplaatst zijn. De groeiruimte is volgegroeid, waardoor de wortels op zoek gaan naar extra groeiruimte. Bomen maken veel en oppervlakkige wortels net onder de verharding. Wortels gaan uiteindelijk in dikte groeien en drukken de verharding omhoog.
Het plan is om 6 bomen terug te planten in de groenstroken. De huidige boomsoort acacia veroorzaakt vaak wortelopdruk en is tevens niet wenselijk op deze locatie vanwege de grootte van de uiteindelijke kroon. Er is gekozen voor herplant van 6 bomen, soort Liquidambar styraciflua ‘Moraine’ (amberboom). De boom blijft kleiner en smaller en is geschikt op deze locatie. De boom heeft een extra sierwaarde door de herfstkleur, geel tot violet.
Zie ook de situatietekening onder dit Bredabericht.

Kapvergunning
De gemeente vraagt voor 4 bomen een kapvergunning aan. Voor twee van de bomen is geen aanvraag nodig, omdat de bomen niet kapvergunningsplichtig zijn vanwege de omtrek van de boom. De publicatie van deze vergunningsaanvraag komt te staan op de website van de gemeente, www.breda.nl/bekendmakingen (tik ‘Wilderen’ in het zoekscherm). Voor de aanvraag gelden de gebruikelijke regels voor bezwaar en toekenning. U vindt deze regels op www.breda.nl.

Vanwege de doorlooptijd van de vergunningsaanvraag en de mogelijkheid om hier bezwaar tegen te maken, staan de werkzaamheden voorlopig gepland voor het najaar van 2015. Voordat de werkzaamheden starten, ontvangt u nog een Breda bericht.

Telefoonteam Zorg voor elkaar Breda

Het telefoonteam van Zorg voor elkaar Breda breidt uit. Wilt u ook meewerken als vrijwilliger in dit hechte team? In het team werken vrijwilligers en professionals nauw samen. Zij beantwoorden aan de telefoon dagelijks vele vragen op het gebied van hulp, zorg en ondersteuning.

De vragen aan de telefoon zijn heel divers. Wat voorbeelden. Een jongeman met een beperking wil zoveel mogelijk zelf blijven doen, maar heeft daarbij wel ondersteuning nodig. Een oudere vrouw wil wat vaker een dag tussen de mensen zijn. Een alleenstaande moeder heeft schulden.

De medewerkers van Zorg voor elkaar Breda denken mee met de mensen die bellen. Samen met de bellers komen ze tot een oplossing die past.

Sfeer

De mensen van het telefoonteam doen hun werk met veel plezier en de sfeer in het team is prettig. “Je voelt je heel nuttig”, zegt Nicole Vervoort. “Ik ben hier terecht gekomen toen ik werkeloos was en werd heel warm ontvangen.”

Netwerk

Het telt voor vrijwilligers ook mee dat zij nieuwe competenties aanleren en zo meer kans maken op betaald werk. “Het is een plek waar ik met veel met mensen in contact ben; ik kan zo mijn netwerk uitbreiden”, zegt Jeanette Bartels. “Ik leer een andere branche kennen die al wel mijn interesse had. Helpen met de opbouw hier is erg leuk.”

Meedoen?

Begin juli start een cursus voor nieuwe vrijwilligers.

Heb je minimaal MBO/HBO-niveau en ben je minimaal 2 dagdelen beschikbaar?

Bel met (076) 525 15 15 (maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur) of mail samen@zorgvoorelkaarbeda.nl. Kijk ook op www.zorgvoorelkaarbreda.nl

Uitdroging en ondervoeding bij ouderen

Veel ouderen drinken te weinig en krijgen als gevolg daarvan allerlei nare kwalen en kwaaltjes.
Uit een project in Etten-Leur bleek dat veel ouderen helemaal niet weten hoeveel ze minimaal moeten drinken en waarom. Na informatie en voorlichting te hebben ontvangen over dit onderwerp gingen velen van hen voortvarend aan de slag. Ook na een half jaar bleek dat een groot deel van hen duurzaam meer was gaan drinken. Informatie en voorlichting helpt!

Lees verder Uitdroging en ondervoeding bij ouderen

Samen maken wij de Wijk, Samen zijn wij Heusdenhout