Terugblik wijkinfomarkt

Op zaterdag 27 oktober stond ’t Houwke in het teken van de wijkinfomarkt en is bovenal goed bezocht.

Wijkbewoners konden informatie halen en kennis delen over de initiatieven, die spelen in Heusdenhout. Het was tevens een goede gelegenheid voor de wijkraad om de meningen en ideeën van de wijkbewoners op te halen.

Aanwezig waren de partijen:

 • Gemeente Breda;
 • Rooftop ontwikkeling van zonne eiland Bavelse Berg;
 • BIZ bedrijventerreinen Breda-Oost, bouw van windturbines aan Minervum;
 • Maas-Jacobs Vastgoed B.V., herontwikkeling Aardenhoek
 • Juniorraad Heusdenhout;
 • Wijkraad Heusdenhout.

Bij binnenkomst kregen bezoekers een formulier mee met een aantal vragen. De belangrijkste conclusies en reacties hebben we hieronder samengevat. De conclusies sturen we ook naar de deelnemende partijen, zodat zij onze meningen en ideeën mee kunnen nemen ter overweging in de te ontwikkelen initiatieven. 

Reacties.

Algemeen.

Over het algemeen waren bezoekers, maar ook de deelnemers, van mening dat het een goed initiatief is geweest en dat dit zeker voor herhaling vatbaar is.

De meeste bezoekers gaven aan deze wijze van communiceren prettiger te vinden dan de voltallige avondbijeenkomsten.

Een beperkt aantal bezoekers was de tegenovergestelde mening toegedaan.

Verkeer.

 • Vrijwel alle bezoekers zijn van mening dat de verkeersveiligheid van de Heerbaan en daarmee ook de leefbaarheid van dit gebied sterk te wensen overlaat. Welke oplossing er moet komen? Daar verschillen de meningen
 • Over de snelfietsroute langs de Heerbaan is men unaniem van mening:de voorgestelde fietsroute moet er niet komen. Gebruik de bestaande fietspaden of neem een andere route;
 • De snelheid moet er uit en het hart erin;
 • De voorstanders van een rotonde zijn per definitie geen voorstander van de voorgestelde snelfietsroute, maar zien dit als een technisch instrument.

Wat de uitkomst wordt is ongewis.Wij blijven in ieder gevalhierover in gesprek met de gemeente.

Energietransitie/ windmolens.

 • Veel wijkbewoners snappen dat verduurzaming en energietransitie onomkeerbaar zijn. Echter, de wijze waarop is voor velen erg discutabel;
 • De onrust zit vooral in de bouw van windmolens op Minervum;
 • Een redelijk aantal wijkbewoners heeft aangegeven om handtekeningenacties te gaan houden en zich te verzetten tegen de voorgenomen bouw van de windmolens vlak naast de A27;
 • Men vreest overlast/ inbreuk op woon- en leefklimaat, en volksgezondheid.

We hebben al in een eerder stadium onze zorgen geuit bij de initiatiefnemers en gemeente.

Verder willen we aandacht voor de geluidsoverlast en CO2 uitstoot van de A27in relatie tot woon- en leefklimaat en gezondheid. Zo is de WHO onlangs met nieuwe, strengere richtlijnen voor lawaai gekomen. Zo mag wegverkeer straks niet meer dan 53 decibel produceren, treingeluid is vanaf 54 decibel schadelijk voor de gezondheid. Voor vliegtuigen en windmolens ligt de grens nog lager, op 45 decibel. Reden temeer voor ons om hiermee verder aan de slag te gaan.

Opmerking windmolens.

Op het moment van schrijve, van dit artikel werdbekend dat de aanvraag voor een omgevingsvergunning (bouwen van windmolens op Minervum) is ingetrokken, omdat de onderzochte locaties niet voldoen. Wel worden een aantal andere locaties onderzocht en geanalyseerd. Zo gauw wij hierover meer duidelijkheid hebben gaan we verder in gesprek met initiatiefnemers en gemeente en informeren u dan verder.

Aardenhoek

 • –       Verschillende wijkbewoners juichen herontwikkeling toe en geven een pluim aan de initiatiefnemers..
 • Enkele mensen merkten op datdeze plek het verdient.
 • Bovendien wordt er gezegd dat herontwikkeling bijdraagt aan optimalisering van de leefbaarheidenhet heft de huidige treurnis op;

Wij zijn van mening dat de gemeente nu samen met de wijk moet doorpakken en aan de slag gaan.

Juniorraad.

Wijkbewoners zijn tevreden met het feit dat de wijk nu over een juniorraad beschikt.  Het is belangrijk om de jeugd bij de wijk te betrekken, want, zo zeggen ze, de jeugd zijn de toekomstige volwassen gebruikers van de wijk.

Een veelgehoorde opmerking was dan ook “complimenten voor dit project en samenwerking tussen: gemeente- Surplus- basisonderwijs en wijkraad”. Al met al kunnen we stellen dat 2018 een actief jaar was dat we zeker meenemen naar 2019. In 2019 zullen we verder gaan met de ingeslagen weg maar ook nieuwe onderwerpen aanboren. Houd ons dus in de gaten!

Volg ons ook op Facebook of mail onze voorzitter: