Werkgroep Heusdenhouts Historie

werkgroep Heusdenhouts Historie, deel van heemkundekring Paulus van Daesdonck, belichten we steeds de historische identiteit van Heusdenhout.

Het heem van die kring omvat de voormalige gemeente Ginneken en Bavel, waarin de kernen Bavel, Galder, Ginneken, Heusdenhout, Strijbeek en Ulvenhout.

Op zaterdag 28 en zondag 29 januari a.s. houden we een fototentoonstelling over het voormalige kapeldorp Heusdenhout.
De tentoonstelling vindt plaats in De Koffiemolen aan het Pels Rijckenpark (vroeger behoorde dit gebied ook tot Heusdenhout).

De openingstijden zijn beide dagen van 13.00 tot 16.30 uur.

De toegang is gratis.