Wijkraad Heusdenhout zoekt met spoed nieuwe bestuursleden

 

Wijkraad Heusdenhout is naarstig op zoek naar nieuwe bestuursleden, anders dreigt na 45 jaar het doek te vallen.

Per 15 mei legt het huidige bestuur zijn functie neer. Het moment is gekomen voor nieuwe inzichten en initiatieven. Vrijwilliger van het Jaar, Leen de Bruijn (Buitengebied en Veiligheid) stelt zich herkiesbaar en dus kan het nieuwe bestuur gebruik maken van zijn enorme ervaring.

Vindt u het ook belangrijk dat u als bewoner vertegenwoordigd wordt richting gemeente? Meldt u nu aan voor een bestuursfunctie!

Het huidige bestuur zal zorg dragen voor een gedegen overdracht. En ook daarna staat u er niet helemaal alleen voor: meerdere enthousiaste en actieve Heusdenhouters hebben al te kennen gegeven voor de nodige ondersteuning te willen zorgen.

 

Wat wordt van u verwacht als bestuurslid? Een pro-actieve houding richting gemeente en bewoners aangaande onder andere wijkveiligheid, bestemmings- en transformatieplannen en wijkplan. U informeert gemeente en bewoners over zaken die er spelen en aandacht behoeven. Ook valt te denken aan een coördinerende rol voor verschillende werkgroepen als bijvoorbeeld verkeersveiligheid.

Daarnaast organiseert u twee tot drie keer per jaar een Algemene Ledenvergadering.

 

Wilt u uw wijk vertegenwoordigen, de inspraak niet verloren laten gaan en een belangrijke bindende factor zijn in Heusdenhout? Neem contact op via wijkraad@heusdenhout.nl of via de postbus bij Albert Heijn Bisschopshoeve.

https://www.youtube.com/watch?v=tp0ZXTV90tY&feature=youtu.be

Volg ons ook op Facebook of mail onze voorzitter: