Dagelijks bestuur Wijkraad Heusdenhout

Voorzitter:
Rien Brans.

Secretaris:
Mark van Leeuwen.

Penningmeester:
Inge van Dujin.

Buitengebied en veiligheid.
Leen de Bruijn

Algemeen bestuurslid en Spreekuur
Nannie Weijgers