Zorg voor elkaar Breda

Voor hulp en zorg in Breda

Heeft u hulp of zorg nodig? Of heeft u een vraag? Dan kunt u vanaf 1 januari 2015 terecht bij Zorg voor elkaar Breda. Hierin werken vele vrijwilligers en professionals van maatschappelijke organisaties en Gemeente Breda samen. Dat is prettig, zeker nu er het een en ander verandert in de zorg.
Misschien kunt u tijdelijk een steuntje in de rug gebruiken. Of u heeft langdurige zorg nodig.  Zorg voor elkaar Breda kunt u bereiken via de website, telefonisch en binnenkort ook in de wijk.

Hoe werkt het?
Zelf kunt u veel informatie vinden over hulp in uw wijk via de website www.zorgvoorelkaarbreda.nl.Wilt u liever iemand spreken? Sommige vragen kunnen we direct telefonisch beantwoorden, bijvoorbeeld als het gaat om hulp van vrijwilligers bij een klusje of vervoer. Voor andere vragen kunt u een afspraak maken voor een gesprek, bijvoorbeeld aan de keukentafel bij u thuis. Zo’n gesprek kost u niets.
U geeft aan wat u zelf kunt en welke extra hulp u nodig heeft. Tijdens het gesprek komt aan bod waar u die kunt vinden. Dat kan zijn bij familie of buren. Ook vrijwilligers kunnen bijspringen of u vraagt hulp van een professional. Denk bijvoorbeeld aan een wijkverpleegkundige of maatschappelijk werker. Ook voor huishoudelijke hulp en hulp vanuit de Wmo kunt u bij ons terecht.

Voor welke hulp?
Bij Zorg voor elkaar Breda kunt u met allerlei vragen terecht. Een paar voorbeelden:U heeft een beperking; u wilt zoveel mogelijk zelf blijven doen, maar u heeft daarbij wel ondersteuning nodig. Misschien wilt u wat vaker een dag tussen de mensen zijn. U heeft schulden. Ook voor hulp vanuit de Wmo in en om het huis kunt u terecht. Of als u de dagelijkse verzorging van uw partner niet meer volhoudt. Bel of mail ons!

Goede zorg doen we samen
Zorg voor elkaar Breda, tel: (076)525 15 15 (maandag t/m vrijdag 8.00-17.00 uur), e-mail:samen@zorgvoorelkaarbreda.nl

www.zorgvoorelkaarbreda.nl

 

Volg ons ook op Facebook of mail onze voorzitter: